Založiť webovú stránku alebo eShop

Návrh súťaže OV SZCH - najlepší chovateľ

Oblastný výbor SZCH Považská Bystrica

 

Kritériá súťaže o najlepšieho chovateľa králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva

 

Do súťaže sa môžu prihlásiť členovia ZO SZCH z OV SZCH Považská Bystrica, ktorí registrujú králikov, obrúčkujú hydinu, holubov, exoty a vystavia svoje zvieratá minimálne na dvoch výstavách.

 

Podklady k vyhodnoteniu súťaže treba zaslať z jednotlivých ZO SZCH spoločne za všetkých členov ZO, ktorí sa do súťaže zapojili do stanoveného termínu na OV SZCH Považská Bystrica.

 

Súťaž je zameraná na:

1. Odbornú činnosť

2. Odborno-praktickú činnosť

3. Výstavnícku činnosť

 

1. ODBORNÁ ČINNOSŤ:

 

  1. Uverejnenie odborných článkov v chovateľských časopisoch pre príslušnú

odbornosť . 10 bodov

  1. Pravidelné dopisovanie do odborných časopisov/ viac ako 7 čl. / 50 bodov

 

 

2. ODBORNO-PRAKTICKÁ ČINNOSŤ:

 

  1. za členstvo v špeciálnom klube 30 bodov

  2. za uznaný kontrolovaný chov králikov 30 bodov

  3. za uznanie „ A“ „ B“ „ C“ chovu hydiny 30 bodov

d) za registráciu mladých králikov za kus 1 bod

 

Je potrebné doložiť doklad o zaplatení členského v klube, príp. zoznam členov klubu!!!

 

 

3. VÝSTAVNÍCKA ČINNOSŤ

 

  1. Ocenenie jednotlivých zvierat

 

Králiky

MVD

93

93,5

94

94,5

95

95,5

96

96,5

97 +

Čestná cena jednotlivec

Čestná cena kolekcia

Víťaz výstavy, Šampión

Víťazná kolekcia, Majster

Hydina

MVD 93

93,5

94

94,5

95

95,5

96

96,5

97 +

Čestná cena jednotlivec

Čestná cena kolekcia

Víťaz výstavy, Šampión

Víťazná kolekcia, Majster

Holuby

MVD

93

93,5

94

94,5

95

95,5

96

96,5

97 +

Čestná cena jednotlivec

Čestná cena kolekcia

Víťaz výstavy, Šampión

Víťazná kolekcia, Majster

Exoty

82

83

84

85

86

87

88

89

90 +

Čestná cena jednotlivec

Čestná cena kolekcia

Víťaz výstavy, Šampión

Víťazná kolekcia, Majster

Stolové hodnotenie

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresná ,oblastná a klubová výstava

9

10

11

12

13

14

15

16

17

30

40

40

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzi oblastná výstava

10

11

12

13

14

15

16

17

20

35

45

50

60

Celoštátna výstava

12

13

14

15

16

17

18

20

25

40

50

65

75

Medzinárodná výstava

14

15

16

17

18

19

20

23

30

50

60

75

85

Európska výstava

20

21

22

23

24

25

26

29

35

60

70

80

90

Svetová výstava

30

33

36

39

42

45

48

55

60

70

80

9O

100

 

b) Oblastná súťaž o 3 najlepšie kolekcie králikov, hydiny a holubov u dospelých aj mladých chovateľov

 

1. miesto 50 bodov

2. miesto 40 bodov

3. miesto 30 bodov

 

Vyhodnotenie sa uskutočňuje na oblastnej alebo medzi oblastnej výstave jednotlivými odbornými komisiami OV SZCH.

 

K vyhodnoteniu súťaže o najlepšieho chovateľa králikov, hydiny, holubov a exotov treba doložiť oceňovacie lístky, a z výstav konaných mimo oblasti Považská Bystrica aj katalógy.

 

K vyhodnoteniu súťaže je potrebné, aby sa v každej odbornosti (králiky, hydina, holuby a exoty), zúčastnilo minimálne 10 súťažiacich. Pri nižšom počte je rozhodnutie na Oblastnom výbore.

 

 

Súťažiacim na prvých 3 miestach budú udelené podľa finančných možností vecné ceny príp. diplomy.

 

 

Miroslav Porubský Klement Kubiš

tajomník Oblastného výboru predseda Oblastného výboru

TOPlist