Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Súťaž OV SZCH - najlepší chovateľ

Oblastný výbor SZCH Považská Bystrica

 

Kritériá súťaže o najlepšieho chovateľa králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva

 

            Do súťaže sa môžu prihlásiť členovia ZO SZCH z OV SZCH Považská Bystrica, ktorí registrujú králikov, obrúčkujú hydinu, holubov, exoty a vystavia svoje zvieratá minimálne na dvoch výstavách.

 

            Podklady k vyhodnoteniu súťaže treba zaslať z jednotlivých ZO SZCH spoločne za všetkých členov ZO, ktorí sa do súťaže zapojili do stanoveného termínu na OV SZCH Považská Bystrica.

 

Súťaž je zameraná na:

1. Odbornú činnosť

2. Odborno-praktickú činnosť

3. Výstavnícku činnosť

 

1. ODBORNÁ ČINNOSŤ:

 

  1. Uverejnenie  článkov o konaní výstav v chovateľských časopisoch - 10 bodov
  2. Uverejnenie odborných článkov v chovateľských časopisoch - 20 bodov/ článok

 

 

2. ODBORNO-PRAKTICKÁ ČINNOSŤ:

 

  1. za členstvo v špeciálnom klube                                                        30 bodov
  2. za uznaný kontrolovaný chov králikov                                             30 bodov
  3. za uznanie „ A“  „ B“ „ C“  chovu hydiny                                        30 bodov

      d)  za registráciu mladých králikov                    za kus                             1 bod

 

Je potrebné doložiť doklad o zaplatení členského v klube, príp. zoznam členov klubu!!!

 

 

3. VÝSTAVNÍCKA ČINNOSŤ

 

  1. Ocenenie jednotlivých zvierat

 

Králiky

MVD

93

93,5

94

94,5

95

95,5

96

96,5

97 +

 Čestná cena jednotlivec

Čestná cena kolekcia

Víťaz výstavy, Šampión

Víťazná kolekcia, Majster

Hydina

MVD 93

93,5

94

94,5

95

95,5

96

96,5

97 +

 Čestná cena jednotlivec

Čestná cena kolekcia

Víťaz výstavy, Šampión

Víťazná kolekcia, Majster

Holuby

MVD

93

93,5

94

94,5

95

95,5

96

96,5

97 +

 Čestná cena jednotlivec

Čestná cena kolekcia

Víťaz výstavy, Šampión

Víťazná kolekcia, Majster

Exoty

82

83

84

85

86

87

88

89

90 +

 Čestná cena jednotlivec

Čestná cena kolekcia

Víťaz výstavy, Šampión

Víťazná kolekcia, Majster

Stolové hodnotenie

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresná ,oblastná a klubová výstava

9

10

11

12

13

14

15

16

17

30

40

40

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzi oblastná výstava

10

11

12

13

14

15

 16

 17

20

      35

    45

  50

    60

Celoštátna výstava

   12

  13

14

 15

16

  17

 18

 20

25

      40

    50

  65

   75

Medzinárodná výstava

   14

 15

16

 17

18

  19

 20

 23

 30

      50

    60

  75

   85

Európska výstava

   20

 21

22

 23

24

25

 26

 29

 35

      60

   70

  80

  90

Svetová výstava

   30

 33

36

 39

42

 45

 48

 55

 60

      70

   80

  9O

  100

 

b) Oblastná súťaž o 3 najlepšie kolekcie králikov, hydiny a holubov u dospelých aj mladých chovateľov

 

1. miesto                     50 bodov

2. miesto                     40 bodov

3. miesto                     30 bodov

 

Vyhodnotenie sa  uskutočňuje na oblastnej alebo medzi oblastnej výstave jednotlivými odbornými komisiami OV SZCH.

 

      K vyhodnoteniu súťaže o najlepšieho chovateľa králikov, hydiny, holubov a exotov treba doložiť oceňovacie lístky, a  z výstav konaných mimo oblasti Považská Bystrica aj katalógy.

 

      K vyhodnoteniu súťaže je potrebné, aby sa v každej odbornosti (králiky, hydina, holuby a exoty), zúčastnilo minimálne 10 súťažiacich, minimálna účasť na 3 výstavách. Pri nižšom počte je rozhodnutie na Oblastnom výbore.

 

 

Súťažiacim na prvých 3 miestach budú udelené podľa finančných možností vecné ceny príp. diplomy.

 

 

              Miroslav Porubský                                        Klement Kubiš

            tajomník Oblastného výboru                                     predseda Oblastného výboru

TOPlist