Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Súťaže OV SZCH

Potrebné dokumenty súťaže:
Podmienky súťaže o najlepšiu Základnú organizáciu:
http://ovszchpb.wbl.sk/sutaz_o_najlepsiu_zakladnu_organizaciu.docx
Podmienky súťaže o najlepšieho chovateľa:
http://ovszchpb.wbl.sk/sutaz_o_najlepsieho_chovate__a_ov_szch_pb.docx
Hodnotiaci dokument súťaže:

http://ovszchpb.wbl.sk/vyhodnotenie_sutaze.docx

 

 

Súťaž OV SZCH Považská Bystrica za rok 2015

Najlepšia Základná organizácia:

1. ZO Považská Teplá                          2055b.

2. ZO Sverepec                                   1925b.

3. ZO Brvnište                                     1365b.

4. ZO Dolná Maríková                         1305b.

5. ZO Plevník Drieňové                       750b.

 

 

Najlepší chovateľ - králiky:

1. Želiar Ján                    ZO Beluša                       2 825b.

2. Ing. Želiar Michal        ZO Beluša                      2234b.

3. Brezničan Rastislav   ZO Považská Bystrica   2157b.

4. ing. Kucej Pavol         ZO Beluša                       1942b.

5. Gazdík Peter               ZO Sverepec                  1740b.

6. Marciník Jozef            ZO Dolná Maríková         451b.

7. Berňák Peter               ZO                                     367b.

 

 

Najlepší chovateľ - hydina:

1. Adamec Jozef             ZO Plevník                        857b.

2. Kubiš Klement            ZO Sverepec                    720b.

3. Marciník Jozef            ZO Dolná Maríková          709b.

4. ing Dubec Andrej       ZO Dolná Maríková          440b.

5. Barančík Rudolf         ZO Dolná Maríková           329b.

6. Brezničan Rastislav  ZO Považská Bystrica       326b.

7. ing. Jurčík Jozef        ZO                                       222b.

 

Najlepší chovateľ - holuby:

1. ing. Dubec Andrej      ZO Dolná Mariková           777b.

2. Strhák Ľubomír          ZO Dolná Mariková           375b.

3. Žahár Ján                    ZO                                       154b.

4. Babiar Ján                  ZO                                        139b.  

 

Najlepší mladý chovateľ:

1. Hrnčík Lukáš             ZO Brvnište                1930b.                         

2. Balušík Matej            ZO Považská Teplá    1179b.

3. Martišík Tomáš         ZO                                  925b.

4. Novák Matej             ZO                                  695b.

5. Garabíková Katka    ZO                                  290b.

6. Garabík Michal         ZO                                  280b.

 

 

 

Súťaž OV SZCH Považská Bystrica za rok 2014

Najlepšia Základná organizácia:

1. ZO Beluša                                        4 695 b.

2. ZO Sverepec                                    2 685 b.

3. ZO Považská Teplá                         1 970 b.

 

Najlepší chovateľ - celkom:

1. Želiar Ján                    ZO Beluša                    3 389 b.

2. Ing. Želiar Michal        ZO Beluša                    2 594 b.

3. Kubiš Klement            ZO Sverepec                1 391 b.

 

Najlepší chovateľ - králiky:

1. Želiar Ján                    ZO Beluša                    2 362 b.

2. Ing. Želiar Michal        ZO Beluša                    1 823 b.

3. Martišik Peter             ZO Považská Teplá        832 b.

 

Najlepší chovateľ - hydina:

1. Kubiš Klement            ZO Sverepec               1 057 b.

2. Lacko Tomáš              ZO Prejta                        942 b.

3. Šedík Ondrej               ZO Beluša                      783 b.

 

Najlepší chovateľ - holuby:

1. Šarlay Jozef               ZO Brvnište                   935 b.

2. Dubec Andrej             ZO Dolná Mariková       906 b.

3. Strhák Ľubomír          ZO Brvnište                   845 b.

 

Najlepší chovateľ - exoty:

1. Ing. Šedík Andrej        ZO Beluša                    927 b.

2. Želiar Ján                    ZO Beluša                    754 b.

3. Ing. Želiar Michal        ZO Beluša                    437 b.

 

Najlepší mladý chovateľ:

1. Hrnčík Lukáš             ZO Brvnište                1 615 b.                         

2. Balušík Matej            ZO Považská Teplá     1 403 b.

3. Martiš Tomáš            ZO Beluša                    1 003 b.

 

Súťaž OV SZCH Považská Bystrica za rok 2013

Najlepšia Základná organizácia:

1.

2.

3.

 

Najlepší chovateľ - celkom:

1.

2.

3.

 

Najlepší chovateľ - králiky:

1.

2.

3.

 

Najlepší chovateľ - hydina:

1.

2.

3.

 

Najlepší chovateľ - holuby:

1.

2.

3.

 

Najlepší chovateľ - exoty:

1.

2.

3.

 

Najlepší mladý chovateľ:

1.

2.

3.

 

Súťaž OV SZCH Považská Bystrica za rok 2012

Najlepšia Základná organizácia:                             

1. ZO Beluša                                                                4230b.

2. ZO Sverepec                                                            2390b.

3. ZO Považská Teplá                                                  2045b.

 

Najlepší chovateľ - celkom:

1.  Gazdík Peter                         ZO Sverepec                 3942b.

2.  Želiar Ján                              ZO Beluša                     3481b.

3.  Bc. Želiar Michal                   ZO Beluša                     2855b.

 

Najlepší chovateľ - králiky:

1.  Gazdík Peter                         ZO Sverepec                  2730b.

2.  Želiar  Ján                             ZO Beluša                      2725b.

3.  Bc. Želiar Michal                  ZO Beluša                      2211b.

 

Najlepší chovateľ - hydina:

1.  Gazdík Peter                         ZO Sverepec                 1212b.

2.  Husárik Peter                       ZO Brvnište                      814b.

3.  Šedík Ondrej                        ZO Beluša                        717b.

 

Najlepší chovateľ - holuby:

1. Šarlay Jozef                          ZO Brvnište                      380b.

2. Jaroš Miroslav                      ZO Prejta                          341b.

3. Strhák Ľubomír                     ZO Brvnište                      319b.

 

Najlepší chovateľ - exoty:

1.  Želiar  Michal                       ZO Beluša                           380b.

2.  Želiar  Ján                            ZO Beluša                           328b

3.  Ing. Šedík Andrej                 ZO Beluša                           286b.

 

Najlepší mladých chovateľ:

1. Balušík Matej                          ZO Považská Teplá         1425b.

2. Porubský Dominik                  ZO Prejta                           769b.

3. Porubský Lukáš                     ZO Povžská Teplá             169b

 

               

Súťaž OV SZCH Považská Bystrica za rok 2011

Najlepšia Základná organizácia:

1. ZO Beluša                                                                         5925b.

2. ZO Sverepec                                                                     2893b.

3. ZO Považská Teplá                                                          2810b.

 

Najlepší chovateľ - celkom:

1.  Želiar Ján                             ZO Beluša                          5760b.

2.  Gazdík Peter                        ZO Sverepec                      5396b.

3.  Želiar Michal                        ZO Beluša                          4953b.


Najlepší chovateľ - králiky:

1.  Želiar Ján                             ZO Beluša                          5132b.

2.  Želiar  Michal                       ZO Beluša                          4330b.

3.  Gazdík Peter                        ZO Sverepec                      3952b.

 

Najlepší chovateľ - hydina:

1. Gazdík Peter                         ZO Sverepec                      1159b.

2. Husárik Peter                        ZO Brvnište                         655b.

3. Mrázik Miroslav                    ZO Plevník                           264b.

 

Najlepší chovateľ - holuby:

1. Šarlay Jozef                         ZO Brvnište                          419b.

2. Strhák  Ľubomír                  ZO Brvnište                          342b.

3. Želiar  Ján                            ZO Beluša                             256b.

 

Najlepší chovateľ - exoty:

1. Želiar  Michal                       ZO Beluša                            420b.

2. Želiar  Ján                            ZO Beluša                            372b

3. Bc. Šedík Andrej                 ZO Beluša                            286b.

 

Najlepší mladý chovateľ:

1. Gazdíková Barborka             ZO Sverepec                      876b.

    Balušík Matej                         ZO Považská Teplá           876b.

3. Buday Filip                             ZO Považská Teplá           691b.               

 

 

Súťaž OV SZCH Považská Bystrica za rok 2010

Najlepšia Základná organizácia:

1. ZO Beluša                                                                         4220b.

2. ZO Sverepec                                                                     2530b.

3. ZO Považská Teplá                                                          1650b.

 

Najlepší chovateľ - celkom:

1.  Michal Želiar                        ZO Beluša                          4520b.

2.  Ján Želiar                             ZO Beluša                          3860b.

3.  Peter Gazdík                        ZO Sverepec                      3414b.

 

Najlepší chovateľ - králiky:

1. Michal Želiar                         ZO Beluša                          3505b.

2. Ján Želiar                              ZO Beluša                          3229b.

3. Peter Gazdík                         ZO Sverepec                      2238b.

 

Najlepší chovateľ - hydina:

1. Klement Kubiš                     ZO Sverepec                      1110b.

2. Peter Gazdík                        ZO Sverepec                       1062b.

3. Jozef Adamec                     ZO Plevník                             916b.

 

Najlepší chovateľ - holuby:

1. Miroslav Jaroš                  ZO Prejta                                 634b.

2. Klement Kubiš                  ZO Sverepec                           467b.

3. Michal Želiar                     ZO Beluša                                385b.

 

Najlepší chovateľ - exoty:

1.  Michal Želiar                    ZO Beluša                                451b.

2.  Ján Želiar                         ZO Beluša                                345b

3.  Peter Gazdík                    ZO Sverepec                            114b.

 

Najlepší mladý chovateľ: 

1. Balušík Matej                    ZO Považská Teplá                561b.

2. Beneš Marek                     ZO Prejta                                 303b.

3. Balušíková Dominika       ZO Považská Teplá                265b.

 

 

TOPlist