Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Odkazy

Zaujímavé a súvisiace odkazy

 

Slovenský zväz chovateľov -                                        www.szch.sk
Český zväz chovateľov -                                               www.cschdz.eu
Európsky zväz chovateľov -                                         www.entente-ee.com

 

Oblastné výbory SZCH:
OV SZCH Považská Bystrica -                                       www.ovszchpb.wbl.sk
Malokarpatský OV SZCH -                                              www.movszch.6f.sk
OV SZCH Spišská Nová Ves -                                        www.ovszchsnv.wbl.sk
OV SZCH Poprad -                                                           www.szchpp.szm.sk
OV SZCH Levice -                                                            www.ovszchlevice.estranky.sk
OV SZCH Topoľčany -                                                     www.ovszchtopolcany.wbl.sk

 

Základné organizácie SZCH:
ZO SZCH Beluša -                                                            www.zoszchbelusa.wbl.sk
ZO SZCH Trenčianská Turná -                                        www.zoszchturna.estranky.cz
ZO SZCH Nové Mesto nad Váhom -                                www.zoszchnmnv.estranky.sk
ZO SZCH Ivánka pri Dunaji -                                            www.chovatelia-ipd.sk
ZO SZCH Likavka -                                                           www.szchlikavka.wbl.sk
ZO SZCH Hranovnica -                                                     www.szchhranovnica.szm.sk
ZO SZCH Geča -                                                                www.szch-geca.webnode.sk
ZO SZCH Jablonové -                                                       www.zojablonove.estranky.sk
ZO SZCH Humenné -                                                         www.szchhumenne.wbl.sk  
ZO SZCH Vráble -                                                              www.szchvrable.estranky.sk
ZO SZCH Veľké Kostoľany -                                        www.zoszchvelkekostolany2.weblahko.sk
ZO SZCH Prietrž -                                                        https://sites.google.com/site/szchzoprietrz/
ZO SZCH Nitrianske Rudno -                                            www.zoszchnrudno.wbl.sk
ZO SZCH Gelnica -                                                             www.szchgelnica.yw.sk 
ZO SZCH Hlboké -                                                              www.zoszchhlboké.meu.zoznam.sk

ZO SZCH Zlaté Moravce -                                                  www.szchzlatemoravce.estranky.sk   

 

Kluby SZCH:
Králiky:

Klub chovateľov mäsových plemien králikov -              www.klubkanino.wbl.sk
Klub chovateľov holandských a hototských králikov - www.holandsky.weblahko.sk
Klub chovateľov veľkých svetlých strieborných -         www.klubvss.wbl.sk
Klub chovateľov viedenských králikov -                         www.klubvk.szm.com
Klub chovateľov činčily veľkej -                                       www.klubcv.infomi.sk
Klub chovateľov lipotovský lysko -                                  www.klubll.wbl.sk

 

Holuby:
Klub chovateľov slovenských hrvoliakov -                     www.slovenskyhrvoliak.sk
Klub chovateľov texanov -                                                www.texan.sk
Klub chovateľov kingov -                                                  www.holubyking.szm.sk
Klub chovateľov piešťanských obrov -                            http://kchpo.717.cz

 

Hydina:
Klub chovateľov wyandotiek -                                         
www.wyandotka.weblahko.sk
Klub chovateľov hempšíriek -                                 www.klubchovatelovhempsiriek.webnode.sk
Klub chovateľov husí a kačíc -                                         www.skchhk.szm.com 

 

Exoty:
Klub farebných, postavových kanárikov a krížencov -  www.kanarikyklub.com
Klub chovateľov výstavných anduliek -                           www.andulky.sk

 

Kategórie:
Králiky:
Slovenský portál o králikoch -                                          www.kraliky.snadno.eu
Nemecký portál o králikoch -                                            www.kaninchenzucht.de

 

Holuby:

 

Hydina:
Wyandotky -                                                                        www.wyandotky.estranky.sk
Zdrobnelé wyandotky -                                                      www.farmanoe.sk

 

Exoty:
Výstavné andulky p. Ing. Milan Sedlák -                          www.andulky-sedlak.com
Výstavné andulky a tráviare p. Alexander Kostoláni -    www.kostolania.wbl.sk

stránka chovateľa neofém p. Milan Németh   -                www.neofemy-mn.webnode.sk

Rôzne:
Časopis Chovateľ -                                                             www.casopischovatel.sk
Časopis Exota -                                                                   www.novaexota.eu
Liaheň kurčiat p. Čapkovič uznaná SZCH -                      www.liahencapkovic.weblahko.sk
Výstavisko Agrokomplex Nitra -                                        www.agrokomplex.sk
Slovenský chovatelia -                                                        www.chovatelia.sk

TOPlist